MARTA PŁONECKA

 PSYCHOLOG - SEKSUOLOG 

O mnie

Jestem Psychologiem i Seksuologiem. Obecnie jestem w trakcie szkolenia terapeutycznego w nurcie Gestalt.

Zajmuję się w teorii i praktyce ludzką psychiką i seksualnością. Naukowo zajmuję się pojęciem dehumanizacji, czyli tym w jaki sposób dochodzi do dezintegracji psychiki pod wpływem przemocy. Skupiam się na rozumieniu zjawiska przemocy intra i interpresonalnej; na procesie pomocy osobom na drodze ku odzyskiwania własnej podmiotowości oraz prewencją przemocy w formie edukacji. Interesuję się humanistyką wolnościową. Moje badania są interdyscyplinarne i łączą dziedziny takie jak psychologia kliniczna, seksuaologia pozytywna, filozofia i kulturoznawstwo. Moim ulubionym określeniem na to, czym się zajmuję jest Psychotraumatologia Międzykulturowa.

Jestem osobą zaangażowaną w bezprzemocowy charakter społeczeństwa. Pracuję z osobami w zakresie wsparcia psychicznego. Prowadzę aktywności w zakresie edukacji. Zależy mi na równościowej formie współegzystencji ludzi. Zajmuję się również publicystyką w tym zakresie.

Bezprzemocowość dla mnie to zjawisko psychospołeczne, które polega na tym, że wszystkie osoby mogą czuć się maksymalnie bezpiecznie w stosunku do swoich potrzeb; są traktowane podmiotowo; mogą czuć się dobrze i mieć przestrzeń do samorealizacji.

Wierzę w to, że praca, zarówno psychologiczna jak i edukacyjna, może wpływać na zminimalizowanie zachowań przemocowych, a co za tym idzie, przyczynić się do zmniejszenia cierpienia oraz zwiększenia poczucia sprawczości i wolności u osób. Rozumienie procesów emocjonalnych, integracja swoich przeżyć oraz skontaktowanie się ze swoim ciałem to elementy stanowiące podstawę drogi ku odzyskiwaniu podmiotowości.

By dojść do wytworzenia się Bezpieczniejszej* Przestrzeni konieczne rozumienie swoich procesów wewnętrznych oraz procesów społeczno-relacyjnych. Osoby funkcjonujące w bezprzemocowej przestrzeni mogą mieć świadomość swoich potrzeb oraz swobodnie je wyrażać. Bezpieczniejsza przestrzeń jest sferą wolności, równości i komfortu.

Praca ze mną niesie za sobą możliwość doświadczenia funkcjonowania w warunkach Bezpieczniejszej Przestrzeni; wszystkie osoby mogą czuć się akceptowane i bezpieczne niezależnie od tematu pracy psychologicznej jaki preferują, pochodzenia czy seksualności. Moją misją jest wspieranie osób przy poszanowaniu ich godności i podmiotowości.

*Mówi się bezpieczniejszej, gdyż nigdy nie będzie możliwe bezpieczeństwo na 100%. Tak samo jak mówi się bezpieczniejszy sex zamiast bezpieczny sex, gdyż ryzyka i zagrożeń nie można wyeliminować na 100%.

Moje wykształcenie i doświadczenie zawodowe:

Psychologia I stopnia na Uniwersytecie SWPS - specjalizacja Zdrowie i Rozwój (praca licencjacka pod opieką naukową dr. Marka Drogosza) Psychologia II stopnia na Uniwersytecie SWPS - specjalizacja Kliniczna (praca magisterska pod opieką naukową dr. Elżbiety Zdankiewicz-Ścigały- psycholog i psychotraumatolog) Seksuologia Kliniczna na Uniwersytecie SWPS (pod kierownictwem dr. n. med. Wiesława Czernikiewicza) Szkoła Psychoterapii Gestalt - Warszawski Instytut Gestaltu (w trakcie)

Certyfikat Edukatora seksualnego - Poradnia Bliżej Siebie Certyfikat Pozytywnej Edukacji Seksualnej - Instytut Pozytywnjej Seksualnośći Kurs MBSR - Mindfulness Inside Trenig Kobiecej Seksualności - Instytut Pozytywnej Seksualności Praktyki z Treningu Twórczości - Trenerka Twórczości Joanna Kwaśniewska Liczne warsztaty i szkolenia o treści psychologicznej, antydyskryminacyjnej czy seksualnej. Doświadczenia formalne i nieformalne w zakresie wspierania osób oraz działań społecznych.

Współpracuję z licznymi inicjatywami psychologicznymi i społecznymi. Między innymi: Poradnia Psychologiczna Synergia, Gabinet Psychologiczny Elżbieta Płonecka, Fundacja EfKropka, Kongres Zdrowia Psychicznego...

Oferta

Konsultacje indywidualne:


 • Poradnictwo psychologiczne

 • Poradnictwo seksuologiczne

 • Twórcze rozwiązywanie problemów

Grupy wsparcia:


 • dla osób nieheteronormatywnych

 • dla osób niecisnormatywnych

 • dla osób z doświadczeniami przemocy

Edukacja seksualna:


 • warsztaty grupowe dla dzieci

 • warsztaty grupowe dla młodzieży

 • warsztaty grupowe dla dorosłych

 • sesje edukacyjne indywidualne dla dorosłych

 • sesje edukacyjne dla osób opiekujących się dziećmi- jak rozmawiać o seksualnośći

Treningi i Warsztaty:


 • Antydystryminacyjne

 • Równościowe

 • Komunikacyjne

 • Asertywności

 • Refleksyjności

Dla organizacji i biznesu:


 • Warsztaty antykonfliktowe

 • Warsztaty twórczości

 • Warsztaty prewencyjne wypalenia aktywistycznego

Publikacje

Praca licencjacka

Negative sexuality as a passive social attitude

Negatywna seksualność jako bierna postawa społeczna